„CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki”

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki” realizowano w czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r. Zajęcia odbywały się średnio 1 raz w tygodniu podczas realizacji poszczególnych modułów. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania został wprowadzony do klasy I projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:

•             rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

•             rozwijanie aktywności czytelniczej,

•             doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

•             zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

•             integracja zespołu klasowego,

•             współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Projekt składa się z 3 modułów:    

1. Fikuśne lekturki spod chmurki

2. Zwierzęce lekturki spod chmurki

3. Polskie lekturki spod chmurki

W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela lub z rodzicami w domu, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć i otrzymywał od autora projektu potwierdzenie realizacji tego modułu.

Projekt „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” był dla uczniów interesujący, rozwijał kreatywność. Dużym sukcesem projektu była, co potwierdzili wszyscy uczniowie,  poprawa techniki czytania. Pragniemy kontynuować innowację w kolejnych latach szkolnych.

Podobne wpisy