Nauczanie hybrydowe

Szanowni Rodzice,

Otrzymaliśmy dzisiaj w południe informację od Pomorskiego Kuratora Oświaty, że mamy obowiązek podziału uczniów realizujących zajęcia w myśl zasady: 50% stacjonarnie i 50% zdalnie.
W związku z powyższym ustalam harmonogram zajęć:
Od 15 do 28 marca 2021r.:
Klasy II – poniedziałki i czwartki – nauka zdalna
Klasy III – wtorek i piątki – nauka zdalna
Klasa I – środa – nauka zdalna
Pozostałe dni uczniowie chodzą do szkoły stacjonarnie
Dodatkowo:
– zajęcia specjalistyczne zostaną ustalone indywidualnie
– j. kaszubski klasa III w środę / 1 godz.
– j. kaszubski klasa II w piątek na 5 godz. , klasa I – 6 godz.
– zajęcia świetlicowe będą realizowane zgodnie z planem jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców o korzystanie z tej formy opieki tylko w sytuacjach koniecznych
Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.
Klasy IV – VIII nadal realizują naukę zdalne.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Antoniego Abrahama
w Połczynie
mgr Grażyna Wolf

Podobne wpisy