Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 NA NAJEFEKTYWNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW 

POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu są nauczyciele klas I-III Szkoły Podstawowej imienia Antoniego Abrahama w Połczynie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 0-8 naszej szkoły.

– Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.

– Projekt nie może być kartką świąteczną.

– Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I    grupa- 0-III klasa

II   grupa- IV-VIII klasa

3.      CELE KONKURSU:

  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
  • powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
  • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

4.      ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna oraz wszelkie materiały pochodzące z recyklingu np. korki od butelek, puszki, butelki itd.

5.      TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 11 KWIETNIA 2022 r. do klasy III znajdującej się na parterze w sali nr 5.

6.    OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2)  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– efektywność, 

– oryginalność,

– pomysłowość,

– estetyka wykonania.

– zastosowanie elementów ekologicznych oraz materiałów pochodzących z recyklingu. 

3)  Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

4)  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni oraz poinformowani o terminie wręczenia dyplomów oraz nagród po rozstrzygnięciu konkursu osobiście przez organizatora, na stronie internetowej oraz na stronie FB.

Organizatorami konkursu są:

MONIKA SZCZYPIOR

DANUTA GRUCHEL

EWA KONKOL

IRENA DALECKA

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Podobne wpisy