Pasowanie klasy I

    Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.  1 września 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych, to był wyjątkowy dzień. Uroczystość pasowania rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Grażyny Wolf, która powitała zaproszonych gości i skierowała słowa do pierwszoklasistów. Dzieci zdały egzamin i złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostały pasowane na uczniów. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale pasowania oraz drobne upominki.

Podobne wpisy