BiofeedBack

EEG biofeedback

EEG biofeedback to nowoczesna metoda terapii. Polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu podczas wykonywania prostych zadań. Dzięki informacji zwrotnejo zachodzących zmianach fizjologicznych, dziecko uczy się świadomie kontrolować pracę
swojego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały prawidłowo i efektywnie. Podczas treningu na skórze głowy ucznia przyczepia się specjalne elektrody.
Rejestrują one fale mózgowe badanej osoby. Po zamontowaniu aparatury pomiarowej pacjent
siada przed monitorem, na którym jest wyświetlana wideogra. Osoba trenująca steruje grą
za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Kiedy wzrasta aktywność
mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymuje nagrodę w postaci
punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, zaczyna przegrywać. Regularny trening EEG biofeedback  poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji. Pozwala także na relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego. Brak niepożądanych efektów ubocznych.