Nasza kadra

Grażyna Wolf

Dyrektor szkoły

Marta Joachimiak-Szpinda

Opiekun świetlicy szkolnej

Marta Błażejewska

Nauczyciel języka angielskiego i techniki

Sylwia Kraśnicka

Nauczyciel wczesnej edukacji oraz geografii

Monika Szczypior

Nauczyciel wspomagający

Jadwiga Ulczycka-Paszke

Nauczyciel religii

Lidia Muża

Psycholog

Agnieszka Rigga

Nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy

Dorota Zaklikowska-Karczyńska

Nauczyciel języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego

Żaneta Sołtys

Nauczyciel przyrody i biologii

Marzena Redlin

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, oligofrenopedagog

Magdalena Lubocka

Nauczyciel matematyki, chemii oraz oligofrenopedagogiem

Irena Himmel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Karczyńska

Nauczyciel chemii i fizyki, Społeczny Inspektor BHP

Hanna Miotk

Nauczyciel języka polskiego, języka kaszubskiego i logopeda

Irena Dalecka

Nauczyciel wczesnej edukacji

Alicja Oksiuta

Nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz

Danuta Gruchel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, oligofrenopedagog

Angelika Zielke

Logopeda

Hymn szkoły

Zdjęcia budynku szkoły