Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Wendt.
 
Kontakt e-mail: iod@sppolczyno.pl
 
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Małgorzata Zgutka.