Pracownia Matematyczna

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych. Uczniowie bojąc się matematyki nie lubią jej i nie uczą się jej i tym
sposobem mają coraz większe zaległości. Można zmienić ten stan, jeśli w odpowiednim czasie dziecko otrzyma pomoc.Praca na lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi czy zdolnymi, dlatego też wskazana jest praca indywidualna z nimi. Jedną z form pomocy,  jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze. Matematyka z wykorzystaniem pracowni informatycznej Lecimy z duchem czasu, obecnie na zajęciach matematyki nie potrzebne są standardowe podręczniki.
Korzystamy z e-booków oraz programów matematycznych dzięki 
czemu lekcja jestciekawsza.