Zajecia Specjalistyczne

zajecia specjalistyczne

Podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych realizowane są cele terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe (m.in. rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, niwelowanie trudności w uczeniu się uczniów oraz pomoc w przyswajaniu umiejętności i wiedzy, wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy, a także wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości). W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody (np. terapii ręki, Sensoplastyka®, elementy Metody Dobrego Startu, elementy arteterapii, ludoterapii, metody polisensoryczne).