XXX Przegląd  Teatrów Szkolnych Gminy Puck

28 marca w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie  po  raz 30 odbył się  Przegląd  Teatrów Szkolnych Gminy Puck. Szkolna  grupa  teatralna  Improwizacja  wystąpiła  w przedstawieniu „ Jak łosoś  z węgorzem wojowali i co z tego wynikło, czyli… o herbie  puckim” zdobywając w konkursie  II nagrodę.

Nagrodę dla  najlepszego aktora – w tym wypadku aktorki –  otrzymały odtwórczynie  ról łososia  i węgorza, które  pięknie wytańczyły główną  scenę  walki ryb – Marcelina  Fischbach i Nikola  Zelewska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Podobne wpisy