Olimpiada Matematyczna Juniorów

Sukces naszego ucznia Macieja Neubauer z klasy 8 w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów!

Olimpiada Matematyczna Juniorów to Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa skierowana do uczniów szkół podstawowych. Zawody odbywają się w trakcie roku szkolnego i są trójstopniowe.
Jej laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.
Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. W tym roku szkolnym w części testowej wzięło udział 6295 uczniów z 946 szkół. Zadania konkursowe są nieszablonowe, wymagają od uczestników umiejętności rozumowania i przedstawiania poprawnej argumentacji.

Maciej został zakwalifikowany do zawodów II stopnia, które odbędą się jutro. Trzymamy kciuki! Powodzenia 🏆📐

Podobne wpisy