Godziny pracy pedagoga w rok szkolny 2021/2022

Małgorzata Świtkowska
Poniedziałek 12.30 – 15.30
Wtorek 11.30 – 12.30
Czwartek 10.30 – 11.30

Drogi rodzicu zgłoś się do pedagoga szkolnego, gdy:
● Twoje dziecko popełnia liczne błędy w pisaniu i czytaniu, ma problemy w nauce
języków obcych. (Pedagog pomoże skierować ucznia na diagnozę specjalistyczną do
odpowiedniej poradni)
● Dziecko uzyskuje słabe wyniki w nauce, traci motywację do nauki. (Pedagog
po wstępnej diagnozie ustali z Tobą możliwość kontaktu z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną w celu określenia możliwości
ucznia, a następnie dostosowania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb.
Podpowie ci, w jaki sposób pomóc uczniowi w nauce w domu.)
● Uczeń boi się chodzić do szkoły. (Pedagog ustali powód lęku przed szkołą: problemy
w nauce, konflikty z kolegami, problemy emocjonalne, zdrowotne. Dziecko zostanie
objęte zajęciami indywidualnymi w celu wspierania sfery emocjonalno-społecznej.)
● Uczeń został okradziony, pobity lub był szykanowany. (Uruchomione zostaną
procedury szkolne.)
● Podejrzewasz, że Twoje dziecko pali papierosy, pije alkohol, bądź bierze narkotyki.
(Jeśli Twoje przypuszczenia się potwierdzą dowiesz się, gdzie otrzymać pomoc.)
● Twoje dziecko zachowuje się agresywnie, nie słucha dorosłych. (Pedagog ustali
przyczynę problemu, ukierunkuje pracę z dzieckiem oraz obejmie indywidualną
terapią ucznia.)
● Rodzina ma problemy finansowe. (Pedagog pomoże skierować wnioski do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji.)
Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 
● Masz problemy z nauką.
● Masz problemy z wyborem szkoły i zawodu.
● Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny.
● Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
● Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
● Masz inną sprawę, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.